หน้าแรก Home arrow สารบัญข่าว 
สารบัญข่าว :
นายดำริห์ เวียงเพิ่ม ผอ.สพภ8นครสวรรค์จัดปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกเตรียมรุ่น4/5810 มี.ค 57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Thursday, 12 March 2015
1003581.jpg

นายดำริห์ เวียงเพิ่ม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์จัดปฐมนิเทศผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ 4 /2558 5 สาขาช่าง จำนวน 60 คน วันที่ 10 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมอินทรา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 13 March 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
นายสุชาติ เงินสุข รักษาการผอ.สพภ8นครสวรรค์ร่วมงาน นัดพบแรงงานใหญ่ 18 มี.ค 57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Thursday, 12 March 2015
1003581.jpg

นายสุชาติ เงินสุข รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์เข้าร่วมงาน นัดพบแรงงานใหญ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอม 2 เมษายน 2558 ประจำปี 2558 18 มีนาคม 2558 โดยเจ้าหน้าที่จัดออกกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้หางานทำในด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยการรับสมัครฝึกอาชีพให้แก่ผู้ที่ยังว่างงาน ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ณ หอประชุม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 19 March 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ8นครสวรรค์ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการฝึกอาชีพให้กลุ่มสตรีวันสตรีสากล 3มีค58 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Thursday, 05 March 2015

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการฝึกอาชีพให้กลุ่มสตรี ในงาน 2 ทศวรรษ ปฏิญญาปักกิ่ง เสริมพลังสตรี สร้างพลังสังคม โครงการสมัชชาสตรี เนื่องในวันสตรีสากลจังหวัดนครสวรรค์ประจำปี 2558 วันที่ 3 มีนาคม 2558 ณ ศาลาประชามคม บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานสวัดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 3 มีนาคม 2558

0303582.jpg
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 05 March 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ8นครสวรรค์จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2 มี.ค.58 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Tuesday, 03 March 2015

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ จัดงาน ภูมิพลมหาราชา พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
2 มีนาคม วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แรงบันดาลใจ แรงงานไทย มีสมรรถนะได้มาตรฐานสากล โดยเชิญท่ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายพินิจ เธียรธวัช เป็นประธานเปิดกรวยถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นราชการและประชาชน ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ที่วันที่ 2 มีนาคม 2558

0203581.jpg
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 05 March 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
นายดำริห์ เวียงเพิ่มผอ.สพภ8ร่วมประชุมสัมมนาโครงการยกระดับฝีมือแรงงานแห่งชาติกับ บริษัทโตโยต้า26กพ.58 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Monday, 02 March 2015

สัมมนาโครงการยกระดับฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
กับ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาฝีมือและทักษะการทำงานของช่างในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์
วันที่ 26-27กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติคโฮเต็ล จังหวัดสงขลา

2602581.jpg

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 05 March 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ผอสพภ8ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครสวรรค์20กพ.58 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Monday, 23 February 2015

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครสวรรค์เร่งติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงแรงงานประจำ พ.ศ2558 รอบที่2 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน(นายสุวิทย์ สุมาลา)เขตการตรวจราชการที่18จังหวัดนครสวรรค์ และว่าที่ร้อยโทประมวล สุขสถิตย์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประชุมการตรวจแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการการดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน/ข้อร้องเรียนของประชาชนโดย นายดำริห์ เวียงเพิ่ม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในวันที่ 20 ก.พ. 58 ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ 

2002581.jpg

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 05 March 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ8 นครสวรรค์ จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อปรับปรุงกระบวนงาน13กพ58 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Friday, 20 February 2015

1302581.jpg

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์  จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อปรับปรุงกระบวนงาน เพื่องานบูรณาการสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน การตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ การฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน งานประกันคุณภาพ การดูแลโรงฝึกงาน การดูแลรับผิดชอบระบบงานไฟฟ้า น้ำปะปา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   โดยนำเจ้าหน้าของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 20 February 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ8นครสวรรค์ร่วมกับอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ จัดโดรงบำบัดทุกข์ประชาชน17กพ58 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Friday, 20 February 2015

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์โดยการออกประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและการแนะแนวทางการฝึกอาชีพให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดเกยไชยหนือ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

1702581.jpg
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 20 February 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ว่าที่ร้อยโทประมวล สุขสถิตย์ผู้ตรวจราชการกรมได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่20กพ58 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Friday, 20 February 2015

ว่าที่ร้อยโทประมวล สุขสถิตย์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจเยี่ยมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมี นายดำริห์ เวียงเพิ่ม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ โดยท่านผู้ตรวจราชการกรมได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์

2002582.jpg

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 05 March 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ8นครสวรรค์ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ จัดโดรงบำบัดทุกข์ประชาชน อ.ตาคลี 17มีค58 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Friday, 20 February 2015

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์โดยการออกประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและการแนะแนวทางการฝึกอาชีพให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่ บ้านโคกเจริญ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดโคกเจริญ ในวันที่ 17 มีนาคม 2558

1703581.jpg
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 19 March 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ข่าวและบทความอื่นๆ...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 25 จาก 290
Free template "Frozen New Year" by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft! You have got this template gratis, so don't become a freak.