หน้าแรก Home arrow สารบัญข่าว 
สารบัญข่าว :
สพภ 8 นครสวรรค์รับการตรวจตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับภาค 16 ก.ค57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Wednesday, 23 July 2014

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ รับตรวจประเมินประกันคุณภาพ ระดับภาคโดยคณะกรรมการจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับภาค เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557  ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ 

2506575.jpg

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 23 July 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ 8 นครสวรรค์ฝึกอบรมการปลูกจิตสำนึกในการทำงานให้มีความสุขและสนุก 15 ก.ค57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Wednesday, 23 July 2014

นายดำริห์   เวียงเพิ่ม  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ สาขา “การปลูกจิตสำนึกในการทำงานให้มีความสุขและสนุก”   15 กรกฎาคม  2557 

2506575.jpg

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 23 July 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ 8 นครสวรรค์ออกประชาสัมพันธ์การฝึกกับหน่วยในกระทรวงแรงงาน 2 ก.ค57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Thursday, 17 July 2014

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ออกประชาสัมพันธ์การฝึกกับหน่วยในกระทรวงแรงงาน โดยนำเอกสารที่เกี่ยวข้องและรายละเอียดการการฝึกอบรม การฝึกอาชีพให้กับประชาชนที่สนใจ โดยมอบเอกสารดังกล่าวให้กับ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อจะประชาสัมพัมธ์ให้กับประชาชนที่มาติดต่อกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานต่อไป เมือ วันที่ 2 กรกฎาคม 2557  

2506575.jpg

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 17 July 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ 8 นครสวรรค์ออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการฝึกอบรม 4 ก.ค57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Thursday, 17 July 2014

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการฝึกอบรม กับสถาบันฯ โดยนำเอกสารที่เกี่ยวข้องและรายละเอียดการการฝึกอบรม มอบให้สถานประกอบการ อธิบายถึงสิทธิประโยชน์ของการฝึกอบรมแก่สถานประกอบการที่จะได้รับและขอบคุณสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมร่วมกับสถาบัน วันที่ 4 กรกฎาคม 2557   

2506575.jpg

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 17 July 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ8 นครสวรรค์จัดฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน25-27มิย57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Tuesday, 01 July 2014

 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ จัดฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างยนต์ ช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ช่างสีรถยนต์ โดยผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายประทีป ทรงลำยอง เป็นประธานในพิธีการเปิดฝึกอบรม ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ในวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2557

 

2506571.jpg
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 01 July 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ 8 นครสวรรค์ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่25มิย57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Tuesday, 01 July 2014

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่ วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จ.นครสวรรค์ เพื่อให้บริการประชาชนในเขตพื้นดังกล่าวและได้แนะแนวทางการฝึกอาชีพในพื้นที่อีกด้วย 

2506575.jpg

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 01 July 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ8นครสวรรค์จัดประชุมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกกิจการ 24มิย57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ   
Monday, 30 June 2014
Undecided 
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเครือข่ายจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกกิจการ โดยผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายประทีป ทรงลำยอง เข้าตรวจเยี่ยม บริษัทอุทัยไพศาลซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อทราบถึงการดำเนินงานตามโครงการ เพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกกิจการ เมือ วันที่ 24 มิย.57
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 30 June 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ 8 นครสวรรค์ ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่18มิย57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Tuesday, 24 June 2014

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่ วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557 ณ วัดบ้านแก่ง หมู่ที่ 4 ต.บ้านแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เพื่อพัฒนาการให้บริการเชิงรุกให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการบริการประชาชน

1806572.jpg
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 24 June 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ8 นครสวรรค์ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์จัดนิทรรศการ และสาธิตการฝึกอาชีพ 24-25มิย57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Tuesday, 24 June 2014
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์จัดนิทรรศการ และสาธิตการฝึกอาชีพ ให้ความรู้แก่ผู้ว่างงาน กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในงานนัดพบแรงงานใหญ่และมหกรรมอาชีพ ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปสู่เส้นทางอาชีพ วันที่ 24-25 มิย57

 

2406571.jpg
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 24 June 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ8 นครสวรรค์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน ณ วัดตะคร้อ 17 มิย57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Thursday, 19 June 2014

1706571.jpg

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์   ได้ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน ณ วัดตะคร้อ  หมู่ 4 ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี โดยมีนายดำริห์ เวียงเพื่ม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ได้นำ รถโมบายประชาสัมพันธ์การฝึกอาชีพและนำช่างซ่อมโทรศัพท์เมือถือ ให้บริการตรวจศ่อมฟรี กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 19 June 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ข่าวและบทความอื่นๆ...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 25 จาก 234
Free template "Frozen New Year" by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft! You have got this template gratis, so don't become a freak.