หน้าแรก Home arrow สารบัญข่าว 
สารบัญข่าว :
สพภ8 นครสวรรค์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน ณ วัดสระทะเล 23 ก.ย.57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Monday, 29 September 2014

2309571.jpg

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์   ได้ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน ณ วัดสระทะเล  ต.สระทะเล อ.พยุหะศีรี โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ได้นำ รถโมบายประชาสัมพันธ์การฝึกอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ต.สระทะเล อ.พยุหะศีรี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 13 October 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ8 นครสวรรค์ ส่งเจ้าหน้าทีร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ณ ศูนย์วิจัยพันธ์ข้าวนครสวรรค์ 24 ก.ย.57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Monday, 29 September 2014

2409571.jpg

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์   ได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดนครสวรรค์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายชัยโรจน์มีแดงผู้ว่าราชการ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 14 October 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ประกาศการสอบราคาสอบราคาจ้างเจาะบ่อน้้าบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ16 กันยายน พ.ศ. 2557 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ   
Tuesday, 23 September 2014

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์
เรื่อง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเจาะบ่อน้้าบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้า ระบบกรองน้้าบาดาล และวางระบบท่อส่งน้้าดิบ ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 709,000.-บาท (เจ็ดแสนเก้าพันบาทถ้วน)

คลิกที่นี้

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 23 September 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
นายดำริห์ เวียงเพิ่ม ผอ สพภ8เป็นประธานการประชุมเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 8 กย57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Monday, 15 September 2014
นายดำริห์ เวียงเพิ่ม ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์เป็นประธานการประชุมเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 ครั้งที่ 2 / 2557 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท ในวันที่ 8-9 กันยายน  2557
2506575.jpg

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 01 October 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ8นครสวรรค์จัดโครงการฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน 10-12กย57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Monday, 15 September 2014
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์จัดโครงการฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างโทรคมนาคม(ดาวเทียม) ช่างบำรุงรับษารถยนต์ ช่างไฟฟ้าอุตวามหกรรม ช่างเย็บผ้า ในวันที่ 10-12 กันยายน 2557 ณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์
2506575.jpg

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 01 October 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
นางพจนันท์ ทองวัฒน์ ผู้ตรวจกรมตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานของสพภ8นครสวรรค์2ก.ย57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ   
Monday, 15 September 2014
Undecided 

นางพจนันท์ ทองวัฒน์ ผู้ตรวจกรมตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานของสพภ8นครสวรรค์ให้เป็นไปตามแผนการปฎิบัติงานตามแนวทางและนโยบายของกระทรวงเมือ2ก.ย.57
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 01 October 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
นายดำริห์ เวียงเพิ่ม ผอ สพภ8เป็นประธานการฝึกอบรมการติดตั้งเหล็กโครงสร้างมวลเบา1กย57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Monday, 08 September 2014
นายดำริห์ เวียงเพิ่ม ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์เป็นประธานการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขาการติดตั้งเหล็กโครงสร้างมวลเบาและหลังคาเหล็กเมทัลชีท โดยร่วมกับบริษัท บูลสโคป ฝึกอบรมให้กับช่างติดตั้งหลักคาเหล็กในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 1-2 กันยายน  2557 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์
2506575.jpg

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 22 September 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
นายดำริห์ เวียงเพิ่ม ผอ สพภ8ร่วมประชุมชี้แจ้งตรวจราชการแบบบูรณาการ22สค57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Wednesday, 03 September 2014
นายดำริห์ เวียงเพิ่ม ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบที่2 เพื่อ ชี้แจ้งเกี่ยวกับงาน โครงการที่ตรวจในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
2506575.jpg

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 03 September 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ8นครสวรรค์ร่วมกับอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม.17กย57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Tuesday, 02 September 2014
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่ วันที่ 17 กันยายน 2557 ณ วัดบ้านมะเกลือ ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์เพื่อประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม ให้กับประชาชนในเขตพื้นดังกล่าวและได้แนะแนวทางการฝึกอาชีพในพื้นที่อีกด้วย 
2506575.jpg

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 13 October 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ8นครสวรรค์ร่วมกับอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม.28สค57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Tuesday, 02 September 2014
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่ วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ วัดพระนอน หมู่ 8 ตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์เพื่อประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม ให้กับประชาชนในเขตพื้นดังกล่าวและได้แนะแนวทางการฝึกอาชีพในพื้นที่อีกด้วย 
2506575.jpg

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 02 September 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ข่าวและบทความอื่นๆ...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 25 จาก 256
Free template "Frozen New Year" by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft! You have got this template gratis, so don't become a freak.