หน้าแรก Home arrow สารบัญข่าว 
สารบัญข่าว :
สพภ 8 นครสวรรค์จัดการทดสอบมาตรฐานสาขาช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม)31 ก.ค57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Monday, 04 August 2014
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 สาขาสาขาช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม) จำนวน 55 คน วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ แผนกช่างอิเล็กทรอนิคส์  วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
2506575.jpg

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 04 August 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ 8 นครสวรรค์ร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรม มหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติ 2 ส.ค57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Monday, 04 August 2014
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรม มหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติ โดยนำบริการตัดผมโดยสาขาช่างตัดผม และนำข้าวผัดโดยสาขาการประกอบอาหารไทยให้บริการฟรีแก่ผู้เข้าร่วมชมงานและร่วมจัดบูธแนะนำการฝึกอาชีพให้กับผู้ที่สนใจ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 2 สิงหาคม 2557

 

2506575.jpg

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 04 August 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ 8 นครสวรรค์จัดการทดสอบมาตรฐานสาขาผู้ประกอบอาหารไทย25 ก.ค57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Wednesday, 30 July 2014
นายดำริห์  เวียงเพิ่ม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๘ นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 สาขาผู้ประกอบอาหารไทย จำนวน 3 คน วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์
2506575.jpg

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 04 August 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ 8 นครสวรรค์จัดอบรมการบำรุงรักษารถบรรทุกเบื้องต้นสำหรับพนักงานขับรถ25 ก.ค57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Wednesday, 30 July 2014
นายดำริห์  เวียงเพิ่ม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๘ นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ  บริษัท อุทัยไพศาล จำกัด วันที่ ๒๕  กรกฎาคม ๒๕๕๗  ดำเนินการฝึกอบรม 2 สาขา คือ สาขา “การบำรุงรักษารถบรรทุกเบื้องต้นสำหรับพนักงานขับรถเพื่อให้พนักงานขับรถบรรทุกมีความรู้ความสามารถตรวจสอบและบำรุงรักษารถได้ มีพนักงานเข้าฝึกอบรมจำนวน ๔๒ คนและ สาขา “การบริหารคลังอะไหล่
2506575.jpg

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 01 August 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ 8 นครสวรรค์รับการตรวจตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับภาค 16 ก.ค57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Wednesday, 23 July 2014

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ รับตรวจประเมินประกันคุณภาพ ระดับภาคโดยคณะกรรมการจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับภาค เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557  ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ 

2506575.jpg

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 23 July 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ 8 นครสวรรค์ฝึกอบรมการปลูกจิตสำนึกในการทำงานให้มีความสุขและสนุก 15 ก.ค57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Wednesday, 23 July 2014

นายดำริห์   เวียงเพิ่ม  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ สาขา “การปลูกจิตสำนึกในการทำงานให้มีความสุขและสนุก”   15 กรกฎาคม  2557 

2506575.jpg

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 23 July 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ 8 นครสวรรค์ออกประชาสัมพันธ์การฝึกกับหน่วยในกระทรวงแรงงาน 2 ก.ค57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Thursday, 17 July 2014

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ออกประชาสัมพันธ์การฝึกกับหน่วยในกระทรวงแรงงาน โดยนำเอกสารที่เกี่ยวข้องและรายละเอียดการการฝึกอบรม การฝึกอาชีพให้กับประชาชนที่สนใจ โดยมอบเอกสารดังกล่าวให้กับ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อจะประชาสัมพัมธ์ให้กับประชาชนที่มาติดต่อกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานต่อไป เมือ วันที่ 2 กรกฎาคม 2557  

2506575.jpg

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 17 July 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ 8 นครสวรรค์ออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการฝึกอบรม 4 ก.ค57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Thursday, 17 July 2014

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการฝึกอบรม กับสถาบันฯ โดยนำเอกสารที่เกี่ยวข้องและรายละเอียดการการฝึกอบรม มอบให้สถานประกอบการ อธิบายถึงสิทธิประโยชน์ของการฝึกอบรมแก่สถานประกอบการที่จะได้รับและขอบคุณสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมร่วมกับสถาบัน วันที่ 4 กรกฎาคม 2557   

2506575.jpg

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 17 July 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ8 นครสวรรค์จัดฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน25-27มิย57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Tuesday, 01 July 2014

 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ จัดฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างยนต์ ช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ช่างสีรถยนต์ โดยผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายประทีป ทรงลำยอง เป็นประธานในพิธีการเปิดฝึกอบรม ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ในวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2557

 

2506571.jpg
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 01 July 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ 8 นครสวรรค์ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่25มิย57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Tuesday, 01 July 2014

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่ วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จ.นครสวรรค์ เพื่อให้บริการประชาชนในเขตพื้นดังกล่าวและได้แนะแนวทางการฝึกอาชีพในพื้นที่อีกด้วย 

2506575.jpg

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 01 July 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ข่าวและบทความอื่นๆ...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 25 จาก 238
Free template "Frozen New Year" by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft! You have got this template gratis, so don't become a freak.