หน้าแรก Home arrow สารบัญข่าว 
สารบัญข่าว :
สพภ8นครสวรรค์ร่วมกับอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม.28สค57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Tuesday, 02 September 2014
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่ วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ วัดพระนอน หมู่ 8 ตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์เพื่อประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม ให้กับประชาชนในเขตพื้นดังกล่าวและได้แนะแนวทางการฝึกอาชีพในพื้นที่อีกด้วย 
2506575.jpg

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 02 September 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ8นครสวรรค์ร่วมร่วมกับบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่มฝึกการติดตั้งผนังและฝ้าเพดา 21สค57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Tuesday, 26 August 2014
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ร่วมกับบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่มจำกัด (มหาชน) “Gyproc”เปิดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ “การติดตั้งผนังและฝ้าเพดายิปซัมฉาบเรียบมาตรฐานสากล” ให้กับช่างติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ได้รับความรู้และเทคโนโลยีด้านผนังและฝ้าเพดายิปซัมฉาบเรียบ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์
2506575.jpg

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 26 August 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ 8 นครสวรรค์ ร่วมทำบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวะโรกาสวันทึ่ 12 สิงหาคม 2557 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Tuesday, 26 August 2014

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค8 นครสวรรค์โดยนายดำริห์ เวียงเพิ่ม ผู้อำนวยการสถาบันฯ นำเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมทำบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวะโรกาสวันทึ่ 12 สิงหาคม 2557 ณ วัดศาลจ้าว อ. เมือง จ.นครสวรรค์ ในวันทึ่ 18 สิงหาคม 2557

2506575.jpg

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 26 August 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ8นครสวรรค์ร่วมกับอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ส่งเจ้าหน้าร่วมเป็นวิทยากรแนะแนวการฝึกอาชีพ20สค57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Tuesday, 26 August 2014
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ร่วมกับอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ส่งเจ้าหน้าร่วมเป็นวิทยากรแนะแนวการฝึกอาชีพในสาขา การติดตั้งจานรับดาวเทียม สาขาการบำรุงรักษารถยนต์ สาขาช่างตัดผม ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการต้านยาเสพติด ณ วัดปากน้ำโพเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557
2506575.jpg

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 26 August 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ8นครสวรรค์จัดการประชุม คณะกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดนครสวรรค์ (กพร.ปจ.)19สค57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Tuesday, 26 August 2014
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค8 นครสวรรค์โดย จัดการประชุม คณะกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดนครสวรรค์ (กพร.ปจ.)โดยนายดำริห์ เวียงเพิ่ม ผู้อำนวยการสถาบันฯ นำเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมรับฟังการประชุมหาลือแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน ในภาค ส่วนต่างๆ ในการพัฒนาฝีมือแรงงานในจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณถนัดไป ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557
2506575.jpg

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 26 August 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ 8 นครสวรรค์จัดฝึกอบรมสาขา “ช่างผลิตภัณฑ์งานปูน” (การทำโต๊ะไม้เทียม)21 ก.ค57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Thursday, 21 August 2014
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๘ นครสวรรค์ ร่วมกับ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกองบิน ๔ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา ช่างผลิตภัณฑ์งานปูน (การทำโต๊ะไม้เทียม) จำนวน ๖๐ ชั่วโมง ให้กับกลุ่มผู้อยู่ระหว่างการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพจากการติดยาเสพติด เพื่อนำทักษะไปประกอบอาชีพและลดภาระให้กับสังคมเป็นการคืนคนดีสู่สังคมหลังจากได้รับการปล่อยตัว  จำนวน ๒๙ คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๑ –  ๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๗   (ไม่หยุดวันเสาร์ , วันอาทิตย์)  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกองบิน ๔ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ และมีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน ๒๙ คน

 

2506575.jpg

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 21 August 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ผอ.สถาบันนายดำริห์ เวียงเพิ่มนำเจ้าหน้าที่พัฒนาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สถาบันและเถิดพระเกียรติ12สค57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Thursday, 21 August 2014

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์โดยนายดำริห์ เวียงเพิ่ม ผู้อำนวยการสถาบันฯ นำเจ้าหน้าสถาบันฯ พัฒนาทำความสะอาดบริเวณพื้นสนามเปตอง เพื่อเป็นการปรับปรุงพื้นที่ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาของเจ้าหน้าที่สถาบัน และเถิดพระเกียรติ เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 วันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557

2506575.jpg

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 21 August 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ 8 นครสวรรค์จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรการพัฒนาทีมงาน15 ส.ค57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Thursday, 21 August 2014

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๘ นครสวรรค์ จัดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรการพัฒนาทีมงานและสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี เพื่อการปรองดองและสมานฉันท์ โดยนายดำริห์  เวียงเพิ่ม ผู้อำนวยสถาบันฯ เป็นประธานกล่าวเปิดฝึการอบรม ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2557

2506575.jpg

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 21 August 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ 8 นครสวรรค์จัดการทดสอบมาตรฐานสาขาช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม)31 ก.ค57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Monday, 04 August 2014
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 สาขาสาขาช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม) จำนวน 55 คน วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ แผนกช่างอิเล็กทรอนิคส์  วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
2506575.jpg

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 04 August 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ 8 นครสวรรค์ร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรม มหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติ 2 ส.ค57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Monday, 04 August 2014
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรม มหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติ โดยนำบริการตัดผมโดยสาขาช่างตัดผม และนำข้าวผัดโดยสาขาการประกอบอาหารไทยให้บริการฟรีแก่ผู้เข้าร่วมชมงานและร่วมจัดบูธแนะนำการฝึกอาชีพให้กับผู้ที่สนใจ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 2 สิงหาคม 2557

 

2506575.jpg

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 04 August 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ข่าวและบทความอื่นๆ...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 25 จาก 246
Free template "Frozen New Year" by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft! You have got this template gratis, so don't become a freak.