หน้าแรก Home arrow สารบัญข่าว 
สารบัญข่าว :
ผอ.สพภ8นครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ประชาชน22กค58 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Friday, 24 July 2015

นางชัญญาพัชญ์  สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ววงก์จังหวัดนครสวรรค์โดยการโห้บริการตรวจซ่อมรถจักรยานยนต์และออกประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและการแนะแนวทางการฝึกอาชีพให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่ ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดมฤคทายวรรณ    วันที่ 22 กรกฎาคม 2558

23045811.jpg
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 27 July 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ8นครสวรรค์ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพของสถาบัน 16 กค 58 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Monday, 20 July 2015

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค8นครสวรรค์โดยนางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ... นำทีมคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานระดับภาค ... ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยฝึกประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานดีเด่นในระดับภาค ... เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


23045811.jpg
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 27 July 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสพภ8 นครสวรรค์ .ร่วมฟังรายงานสรุปโครงการเพิ่มผลิตภาพ 17กค58 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Monday, 20 July 2015

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค8นครสวรรค์โดยนางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ... นำทีมคณะกรรมการตรวจรับฟังข้อสรุปประเมินผลการดำเนินงานโครงเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ร่วมกับ วิทยาลัยดลจิติกส์และห่วงโซ่อุปทามหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องคริสตัล 2 โรงแรมแกนต์ฮิลส์ รีสอดต์แอนสปา นครสวรรค์ วันที่ 17 กรกฎาคม 2558


23045812.jpg
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 27 July 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ผอ.สพภ8นครสวรรค์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสภากาแฟ14 กค58 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ   
Friday, 17 July 2015
Undecided 
นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ร่วมเปฌ็นเจ้าภาพงานสภากาแฟประจำเดือนกรกฎาคม 2558 โดยพบปะพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์เพื่อพูดคุยถึงแนวทางการปฏิบัติราชการในส่วนต่างๆเพื่อจะได้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ และนายพินิจ เทียนธวัช ให้แนวทางการทำงานกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 27 July 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ8นครสวรรค์จัดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระดับภาค PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ   
Monday, 13 July 2015
Undecided 

 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค  8 นครสวรรค์ จัดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระดับภาค โดยการแข่งขันนี้เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถในด้านสาขาต่างๆ สมัครเข้ามาแข่งขันฝีมือตามสาขาที่ตัวเองถนัดและยังมีโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในระภาค เพื่อเข้าไปแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับชาติต่อไป สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานได้ดำเนินการจัดงานแข่งขันระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2558 โดยงานแข่งขันครั้งได้รับการตอบจาก สถานศึกษา ทั้ง ภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก

 

 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 16 July 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ8นครสวรรค์ จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมความทพร้อมการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ 29มิย58 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Tuesday, 30 June 2015

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค8นครสวรรค์ จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมความทพร้องการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค ครั้งที่ 26 โดยจะนำเดินการจัดการแข่งขันที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสสวรรค์ ระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2558 โดยการประชุมครั้งเพื่อกำหนดแนวทางการจัดเตรียมงานแข่งขันดังกล่าว ณ ห้องประชุม ภัตตาคารโกยี นครสวรรค์


23045811.jpg
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 01 July 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ8นครสวรรค์ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการและประสานงานการฝึกอาชีพ PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Tuesday, 30 June 2015

 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค  8 นครสวรรค์ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการและประสานงานการฝึกอาชีพ จังหวัดนครสวรรค์(กพร.ปจ) โดยการประชุมครั้งนี้ได้ชี้แจ้งถึงอำนาจหน้าที่ ของคณะอนุกรรมการดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการพัฒนาฝีมือให้กับกำลังแรงงานในจังหวัดนครสวรรค์เพื่อรองรับการแข่งขันในด้านต่างๆ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม ภัตคารโกยี จังหวัดนครสวรรค์

 


23045811.jpg
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 16 July 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ผอ.สพภ8นครสวรรค์เป็นประธานเปิดฝึก การควบคุม PLC ผ่านระบบ Touch Screen PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ   
Tuesday, 30 June 2015
Undecided 

โครงการ พัฒนาฝีมือแรงงานเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน  สาขา  การควบคุม PLC ผ่านระบบ Touch Screen   ระยะเวลา 30 ชั่วโมง  จำนวน  20  คน  วันที่  22 – 26  มิถุนายน  2558  เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น.

ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค    นครสวรรค์

๒. ผู้ประสานงาน/ดำเนินการ   นายบัญชา   จันทร์อ่อน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

    วิทยากร   นายธรายุทธ   กิตติวรารัตน์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 16 July 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ8นครสวรรค์ จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการระงับอัคคีภัย27พค58 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Thursday, 28 May 2015

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค8นครสวรรค์ จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการระงับอัคคีภัยให้กับเจ้าหน้าที่และผู้รับการฝึกของสถาบันฯโดยได้รับความรู้เกี่ยวลักษณะของการเกิดอัคคีภัยในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงการใช้เครื่องมือและอุปรณ์ต่างเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ บริเวณห้องประชุมเทวสภา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์


23045811.jpg
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 11 June 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ8นครสวรรค์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกต้นไม้ PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Thursday, 28 May 2015

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกต้นไม้ โดยเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึก ของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ร่วมกันปลูกต้นไม้ใน "โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558"


23045811.jpg
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 15 July 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ข่าวและบทความอื่นๆ...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 25 จาก 329
Free template "Frozen New Year" by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft! You have got this template gratis, so don't become a freak.