หน้าแรก Home arrow สารบัญข่าว 
สารบัญข่าว :
สพภ8นครสวรรค์ จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมความทพร้อมการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ 29มิย58 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Tuesday, 30 June 2015

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค8นครสวรรค์ จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมความทพร้องการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค ครั้งที่ 26 โดยจะนำเดินการจัดการแข่งขันที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสสวรรค์ ระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2558 โดยการประชุมครั้งเพื่อกำหนดแนวทางการจัดเตรียมงานแข่งขันดังกล่าว ณ ห้องประชุม ภัตตาคารโกยี นครสวรรค์


23045811.jpg
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 01 July 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ8นครสวรรค์ จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการระงับอัคคีภัย27พค58 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Thursday, 28 May 2015

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค8นครสวรรค์ จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการระงับอัคคีภัยให้กับเจ้าหน้าที่และผู้รับการฝึกของสถาบันฯโดยได้รับความรู้เกี่ยวลักษณะของการเกิดอัคคีภัยในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงการใช้เครื่องมือและอุปรณ์ต่างเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ บริเวณห้องประชุมเทวสภา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์


23045811.jpg
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 11 June 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ผอ.สพภ8นครสวรรค์เป็นประธานเปิดฝึกช่างทาสีอาคาร 25 พค58 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ   
Tuesday, 26 May 2015
Undecided 
นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีการเปืดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม ให้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้ฟ้นโทษมีความรู้ทักกษพฝีมือ เพื่อถวานเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร สาขาช่างทาสี ระหว่างวันที่ 25 -27 พฤษภาคม 2558 โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ร่วมกับเรืองจำกลางจังหวัดนครสวรรค์
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 11 June 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
.สพภ8นครสวรรค์ ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ประชาชนอ.ท่าตะโก20พค58 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Monday, 25 May 2015

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในเขตพื้นที่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์โดยการโห้บริการตรวจซ่อมรถจักรยานยนต์และออกประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและการแนะแนวทางการฝึกอาชีพให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่ ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดทำนบ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558

23045811.jpg
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 26 May 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ผอ.สพภ8นครสวรรค์สัมภาษณ์สทท11โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก15พค58 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ   
Monday, 18 May 2015
Undecided 
นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทน ช่อง11 ด้านการฝึกอบรมโครงการครัวไทยสู่ครัววโลก โดยให้รายละเอียดเกีียวกับวัตถุประสงค์  ระบบวิธีการฝึก และผลที่คาดว่าจะได้รับ ของโครงการ โดยผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ถ่ายทำกระบวนการและวิธีการฝึกของโครงการ โดยสัมภาษาณ์วิธีการฝึกจากครูฝึกผู้สอน และวิธีการฝึกจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว ณ อาคารฝึกอบรมของสถานบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 22 May 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ผอ.สพภ8นครสวรรค์ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกเตรียมรุ่นที่5/58 12พค58 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ   
Wednesday, 13 May 2015
Undecided 
นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกหลัดสูตรเตรียมเข้าทำางานสาขาผู้ประกอบอาหารไทย รุ่นที่ 5 / 2558 เพื่อให้ผู้เข้ารับฝึกทราบถึงระเบียบการปฏิบัติตัวระหว่างเป็นผู้เข้ารับการฝึกของสถาบันฯ ณ ห้องประชุมอินทรา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 22 May 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ผอ.สพภ8นครสวรรค์ตรวจเยี่ยมโรงงานจว.ตาก7พค58 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ   
Monday, 11 May 2015
Undecided 
นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ร่วมตรวจเยี่ยมสถานประกอการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้สถานประกอกิจการในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดตากและอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าวและสอบถึงความต้องการของสถานประกอบกิจการในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 18 May 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ8 นครสวรรค์ ดำเนินการเปิดรับรายงานตัวหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน 30เม.ย.58 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Friday, 08 May 2015

2309571.jpg

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์  ดำเนินการเปิดรับรายงานตัวและสอบคัดเลือกเข้าฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานสาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันที่  30 พฤษาคม 2558 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกเข้ามารายงานตัวและเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าฝึกในสาขาผู้ประกอบอาหารไทยโครงการ ครัวไทยสู่ครัวโลก ณ อาคารฝ่ายฝึกการประกอบการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 12 May 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ8 นครสวรรค์ จัดโครงการปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ 30เม.ย.58 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Friday, 08 May 2015

502581.jpg

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์  ดำเนินการจัดโครงการปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยนำเจ้าหน้าของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ร่วมกันปฏิบัติธรรมและสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดนครสวรรค์(พระอารามหลวง) จังหวัดนครสวรรค์  30เมษายน 2558

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 15 May 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ8นครสวรรค์ร่วมกับสยามแม๊คโครนครสวรรค์อบรมการพัฒนาหัวหน้างานเพื่อบริหารคลังสินค้า 30เมย58 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ   
Friday, 08 May 2015
Undecided 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ กลุ่มงานพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน ฝ่ายอุตสาหการและช่างเครื่องกล ได้ประสานงานกับสถานประกอบกิจการในพื้นที่ ที่มีความประสงค์ขอเข้าร่วมฝึกอบรมตามหลักการพัฒนาหัวหน้างานเพื่อบริหารคลังสินค้า   วันที่ 30เมษายน 2558 ให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ร่วมกับ บริษัท สยามแม๊คโครนครสวรรค์ เปิดฝึกอบรมให้หลักสูตรดังกล่าว
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 15 May 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ข่าวและบทความอื่นๆ...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 25 จาก 321
Free template "Frozen New Year" by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft! You have got this template gratis, so don't become a freak.