หน้าแรก Home arrow สารบัญข่าว 
สารบัญข่าว :
ผอ.สพภ8นครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ประชาชน23เมย58 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Tuesday, 28 April 2015

นางชัญญาพัชญ์  สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์โดยการโห้บริการตรวจซ่อมรถจักรยานยนต์และออกประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและการแนะแนวทางการฝึกอาชีพให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน    วันที่ 23 เมษายน 2558

23045811.jpg
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 28 April 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ผอ.สพภ8นครสวรรค์ร่วมลงสัตยาบันวาระจังหวัดนครสวรรค์ 22 เมย58 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ   
Thursday, 23 April 2015
นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ร่วมลงสัตยาบันวาระจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งธรรมาภิบาล ระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กับ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์เอกชน ผู้นำภาคประชาสังคม เพื่องส่งเสริมความร่วมมือตามนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการขับเคลื่อนยุทศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในวันที่ 22 เมษายน 2558 ณ อาคารเอนกประสงค์และสัมมนาบึงยอรเพ็ด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
Undecided 

 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 27 April 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ผอ.สพภ8นครสวรรค์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขัง20 เมย58 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ   
Wednesday, 22 April 2015
Undecided 
นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือให้ความช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัวพระราชทานอภัยโทษฯ ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้และมีงานทำแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ภายหลังพ้นโทษ ณ ศูนย์นันทนาการข้าราชการเรือนจำกลางนครสวรรค์ วันที่ 20เมษายน 2558
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 22 April 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
.สพภ8นครสวรรค์อบรมหลักสูตรพูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 2 21เมย58 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ   
Wednesday, 22 April 2015
Undecided 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ กลุ่มงานพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน ฝ่ายอุตสาหการและช่างเครื่องกล ได้ประสานงานกับสถานประกอบกิจการในพื้นที่ ที่มีความประสงค์ขอเข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง หลักสูตรพูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 2  ระหว่างวันที่ 21 – 25 เมษายน 2558 ให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 35 คน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ร่วมกับ บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด เลขที่  1 หมู่ 6 ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 22 April 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ผอ.สพภ8นครสวรรค์ร่วมงานสภากาแฟ22 เมย58 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ   
Wednesday, 22 April 2015
Undecided 
นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ร่วมงานงานสภากาแฟประจำเดือน โดยพบปะพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์เพื่อพูดคุยถึงแนวทางการปฏิบัติราชการในส่วนต่างๆเพื่อจะได้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายชยพล ธิติศักดิ์ ให้แนวทางการทำงานกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 23 April 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
นส.บันฑิตา คล้ายเจริญหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมร่วมพิธีมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 9เมย58 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Friday, 17 April 2015

158601.jpg

นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน ร่วมพิธีมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในวันพฤหัสบดีดี 9 เมาายน 2558 ณโรงเรียนปางสุด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงค์ จังหวัดนครสวรรค์

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 20 April 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ว่าที่ร้อยโทประมวล สุขสถิตย์ตรวจเยี่ยมจุดช่วยเหลือประชาชนช่วงสงกรานต์2558 11เมย58 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ   
Wednesday, 15 April 2015
Undecided 

ว่าที่ร้อยโทประมวล สุขสถิตย์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตรวจเยี่ยมจุดบริการช่วยเหลือประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์2558บริเวณริมถนนสายเอเชียหน้าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 16 April 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ. 8 นครสวรรค์ ตั้งจุดบริการช่วยเหลือประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์2558 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ   
Friday, 10 April 2015
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงานภาค 8 นครสวรรค์ตั้งจุดบริการช่วยเหลือประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์2558 ช่วง 7 วัน อันตราย ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2558  โดยให้บริการตรวจเช็คเครื่องยนต์ และจักรยานยนต์ รณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นจุดพักระหว่างการเดินทางในช่าวเทศกาลสงกรานต์  
1004582.jpg 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 14 April 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ8นครสวรรค์ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมงาน "กองทุนรัตนภัตต์" วัดตากฟ้า 2เมย58 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ   
Friday, 10 April 2015
Undecided 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร การบริจากโลหิต และการทอดผ้าป่ากองทุนพระราชทาน "กองทุนรัตนภัตต์" งานเฉลิมพระเกียรติสมพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในช่างเดือนเมษายน 2558 ณ วัดตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนคาสวรรค์ ในวันที่ 2 เมษายน 2558
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 21 April 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ8นครสวรรค์นำผู้รับการฝึกติดระบบไฟแสงสว่างจุดพักสถานีตำรวจเก้าเลี้ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์2558 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ   
Friday, 10 April 2015
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงานภาค 8 นครสวรรค์ นำผู้รับการฝึกติดระบบไฟแสงสว่างจุดพักสถานีตำรวจเก้าเลี้ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์2558 ช่วง 7 วัน อันตราย ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2558  โดยรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นจุดพักระหว่างการเดินทางในช่าวเทศกาลสงกรานต์  
115991.jpg 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 21 April 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ข่าวและบทความอื่นๆ...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 25 จาก 305
Free template "Frozen New Year" by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft! You have got this template gratis, so don't become a freak.