หน้าแรก Home arrow สารบัญข่าว 
สารบัญข่าว :
สพภ8 นครสวรรค์ จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อปรับปรุงกระบวนงาน13กพ58 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Friday, 20 February 2015

1302581.jpg

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์  จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อปรับปรุงกระบวนงาน เพื่องานบูรณาการสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน การตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ การฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน งานประกันคุณภาพ การดูแลโรงฝึกงาน การดูแลรับผิดชอบระบบงานไฟฟ้า น้ำปะปา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   โดยนำเจ้าหน้าของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 20 February 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ8นครสวรรค์ร่วมกับอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ จัดโดรงบำบัดทุกข์ประชาชน17กพ58 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Friday, 20 February 2015

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์โดยการออกประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและการแนะแนวทางการฝึกอาชีพให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดเกยไชยหนือ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

1702581.jpg
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 20 February 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ8 นครสวรรค์ ส่งเจ้าหน้าที่แนะแนวการฝึกอาชีพแก่ทหารก่อนปลด 10 ก.พ.58 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Thursday, 12 February 2015

1002581.jpg

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ได้ส่งเจ้าหน้าไปแนะแนวการฝึกอาชีพให้แก่ทหารก่อนปลดประจำกองปี2558 โดยแนะแนวทางการฝึกอบรมประโยชน์ต่างที่จะได้รับในระหว่างฝึกและหลักจากจบการฝึกอบรมเพื่อให้ทหารก่อยปลดประการได้เข้าและสามารถเลือกสาขาวิชาชีพที่ต้อง ณ มทบ 31 ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรค์ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 12 February 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ผู้บริหารกรมและผังองค์กร PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ   
Tuesday, 10 February 2015

ผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผังองค์กร  รายชื่อเจ้าหน้าที่ของ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 23 February 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
แผนที่ตั้ง PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ   
Tuesday, 10 February 2015

แผนที่ตั้ง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์

เลขที่ 159 ถนนสายเอเชีย หมู่ที่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทร 0-5680-2701 FAX. 0-5680-2712 พิกัด GPRS 15.655933,100.132484 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 10 February 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ประวัติความเป็นมาสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ   
Tuesday, 10 February 2015

ประวัติความเป็นมาของ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์

isd81.gif

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 10 February 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
รู้จักกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ   
Tuesday, 10 February 2015
รู้จักกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและหน่วยงานในสังกัด
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 10 February 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
วิสัยทัศน์ + พันธกิจกระทรวง+ประเด็นยุทธศาสตร์กรมพัฒฯและสถาบันฯ PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ   
Tuesday, 10 February 2015
วิสัยทัศน์ กระทรวงแรงงาน   พันธกิจ กระทรวงแรงงาน  ประเด็นยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ

วิสัยทัศน์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   พันธกิจ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ค่านิยมร่วมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  วิสัยทัศน์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์

พันธกิจสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์

ค่านิยมร่วมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์

วัฒนธรรมองค์กรสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์

ประเด็นยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์

วิสัยทัศน์ กลุ่มภารกิจด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 10 February 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ8 นครสวรรค์ จัดโครงการปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ 5 ก.พ.58 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Friday, 06 February 2015

502581.jpg

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์  ดำเนินการจัดโครงการปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเสด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช "พ่อของแผ่นดิน" โดยนำเจ้าหน้าของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ร่วมกันถวายของแด่ประสงฆ์ ปฏิบัติธรรมและสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดนครสวรรค์(พระอารามหลวง) จังหวัดนครสวรรค์

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 06 February 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
นายดำริห์ เวียงเพิ่ม ผอ สพภ8ร่วมแข่งขันกีฬาของสถาบัน 4 กพ. 58 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Friday, 06 February 2015
0402581.jpg

นายดำริห์ เวียงเพิ่ม ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์และเจ้าหน้าที่ร่วมแข่งขันกีฬาเปตองของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ โดยมีสำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ร่วมการแข่งขัน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน เมือวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามเปตอง ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 06 February 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ข่าวและบทความอื่นๆ...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 25 จาก 280
Free template "Frozen New Year" by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft! You have got this template gratis, so don't become a freak.