หน้าแรก Home arrow สารบัญข่าว 
สารบัญข่าว :
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
ส่งเรื่องโดย Web Master   
Tuesday, 27 January 2015
stan.jpg

 damri.jpg

                                                         นายดำริห์  เวียงเพิ่ม
                             ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์

"กำลังแรงงานมีทักษะได้มาตรฐาน"

aseanb.gifaseanb.gif

Update.gifประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นวิทยากรสอนในหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานหลักสูตรยกระดับฝีมือและหลักสูตรอาชีพเสริม 10 พ.ย.57  

ประกาศการรับสมัครสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ 21 พ.ย. 57 

แผนปฏิบัติการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2557  จำแนกตามผลผลิต/กิจกรรม/โครงการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ คลิกที่นี้

  • สมัครเรียน e-Learning วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ประกันคุณภาพ คลิกที่นี้
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 27 January 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ8 นครสวรรค์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม โครงการ happy workplace 10 ต.ค.57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Friday, 24 October 2014

1010571.jpg

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์   ได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม โครงการ happy workplace จัดบู๊ทให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับพนักงานบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ บริษัทดังกล่าว

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 24 October 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ8 นครสวรรค์ ดำเนินการเปิดรับรายงานตัวหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน 21 ต.ค.57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Friday, 24 October 2014

2309571.jpg

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์  ดำเนินการเปิดรับรายงานตัวและสอบคัดเลือกเข้าฝึกให้แก่เยาวชน และบุคคลทั่วไป ในหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 ใน  วันอังคารที่  21 ตุลาคม 2557 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 24 October 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ8นครสวรรค์ร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ออกหน่วยบริการอ.เก้าเลี้ยว22ตค57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Friday, 24 October 2014
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 22 ตุลาคม 2557 ณ วัดหนองเต่าใต้ ตำบลหนองเต่าใต้ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้บริการตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรและประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม ให้กับประชาชนในเขตพื้นดังกล่าวและได้แนะแนวทางการฝึกอาชีพในพื้นที่
2506575.jpg

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 24 October 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
นายดำริห์ เวียงเพิ่ม ผอ สพภ8ร่วมถวายพวงมาลาวันปิยะมหาราช 23 ตค 57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Friday, 24 October 2014
นายดำริห์ เวียงเพิ่ม ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์และเจ้าหน้าที่ร่วมถวายพวงมาลาพระปิยะมหาราชเนื่องวันวันที่ 23 ตุลาคม วันปิยะมหาราช ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
2506575.jpg

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 24 October 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ8 นครสวรรค์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน ณ วัดสระทะเล 23 ก.ย.57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Monday, 29 September 2014

2309571.jpg

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์   ได้ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน ณ วัดสระทะเล  ต.สระทะเล อ.พยุหะศีรี โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ได้นำ รถโมบายประชาสัมพันธ์การฝึกอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ต.สระทะเล อ.พยุหะศีรี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 13 October 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ8 นครสวรรค์ ส่งเจ้าหน้าทีร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ณ ศูนย์วิจัยพันธ์ข้าวนครสวรรค์ 24 ก.ย.57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Monday, 29 September 2014

2409571.jpg

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์   ได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดนครสวรรค์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายชัยโรจน์มีแดงผู้ว่าราชการ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 14 October 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ประกาศการสอบราคาสอบราคาจ้างเจาะบ่อน้้าบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ16 กันยายน พ.ศ. 2557 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ   
Tuesday, 23 September 2014

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์
เรื่อง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเจาะบ่อน้้าบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้า ระบบกรองน้้าบาดาล และวางระบบท่อส่งน้้าดิบ ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 709,000.-บาท (เจ็ดแสนเก้าพันบาทถ้วน)

คลิกที่นี้

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 23 September 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
นายดำริห์ เวียงเพิ่ม ผอ สพภ8เป็นประธานการประชุมเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 8 กย57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Monday, 15 September 2014
นายดำริห์ เวียงเพิ่ม ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์เป็นประธานการประชุมเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 ครั้งที่ 2 / 2557 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท ในวันที่ 8-9 กันยายน  2557
2506575.jpg

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 01 October 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สพภ8นครสวรรค์จัดโครงการฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน 10-12กย57 PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
Monday, 15 September 2014
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์จัดโครงการฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างโทรคมนาคม(ดาวเทียม) ช่างบำรุงรับษารถยนต์ ช่างไฟฟ้าอุตวามหกรรม ช่างเย็บผ้า ในวันที่ 10-12 กันยายน 2557 ณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์
2506575.jpg

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 01 October 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ข่าวและบทความอื่นๆ...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 25 จาก 260
Free template "Frozen New Year" by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft! You have got this template gratis, so don't become a freak.